ห้ามปั่นกระทู้ โพสทีละกระทู้อย่างโพสหลายกระทู้และอย่าปั่นกระทู้เด็ดขาด พบเจอแบนสถานเดียว