เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี www.l2series.com

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี www.l2series.com

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2
l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2
l2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อน
l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรี
ไม่แลค สมดุล เสถียร เปิด 24 ชั่วโมง l2series.com

Download:
http://www.mediafire.com/?0c8jt1zh2arw8a1

Web site:
http://www.l2series.com/

อัตรา ต่างๆ ของเซิฟเวอร์

EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 2
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100

อัตรา การตีบวก และใบบวก

อาวุธ, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ
บวกปลอดภัย +10

บวกได้สูงสุด +30

เกี่ยวกับใบบวก
ใบบวกผลึก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +25 และติด 100%

ใบบวก ทำลายล้าง
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ บวกที่มีอยู่จะไม่ลดลง

ใบบวก ปลุกเสก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 80% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มยังคงอยู่, บวกที่มีอยู่ จะเหลือ +0

ใบบวก ธรรมดา
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มจะหายไป และกลายเป็นคริสตัล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้จากทางหน้าเวป และภายในเกมส์

MSN / E-Mail: l2series@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุด l2series เมื่อ 2012-2-4 15:36 ]

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2
l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2
l2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อน
l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรี
Download:
http://www.mediafire.com/?iaf0fbtfrl59hzr

Web site:
http://www.l2series.com/

อัตรา ต่างๆ ของเซิฟเวอร์

EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 2
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100

อัตรา การตีบวก และใบบวก

อาวุธ, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ
บวกปลอดภัย +10

บวกได้สูงสุด +30

เกี่ยวกับใบบวก
ใบบวกผลึก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +25 และติด 100%

ใบบวก ทำลายล้าง
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ บวกที่มีอยู่จะไม่ลดลง

ใบบวก ปลุกเสก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 80% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มยังคงอยู่, บวกที่มีอยู่ จะเหลือ +0

ใบบวก ธรรมดา
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มจะหายไป และกลายเป็นคริสตัล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้จากทางหน้าเวป และภายในเกมส์

MSN / E-Mail: l2series@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุด l2series เมื่อ 2011-11-9 09:55 ]

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2
l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2
l2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อน
l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรี
Download:
http://www.mediafire.com/?iaf0fbtfrl59hzr

Web site:
http://www.l2series.com/

อัตรา ต่างๆ ของเซิฟเวอร์

EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 2
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100

อัตรา การตีบวก และใบบวก

อาวุธ, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ
บวกปลอดภัย +10

บวกได้สูงสุด +30

เกี่ยวกับใบบวก
ใบบวกผลึก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +25 และติด 100%

ใบบวก ทำลายล้าง
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ บวกที่มีอยู่จะไม่ลดลง

ใบบวก ปลุกเสก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 80% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มยังคงอยู่, บวกที่มีอยู่ จะเหลือ +0

ใบบวก ธรรมดา
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มจะหายไป และกลายเป็นคริสตัล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้จากทางหน้าเวป และภายในเกมส์

MSN / E-Mail: l2series@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุด l2series เมื่อ 2011-11-9 09:55 ]

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2
l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2
l2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อน
l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรี
Download:
http://www.mediafire.com/?iaf0fbtfrl59hzr

Web site:
http://www.l2series.com/

อัตรา ต่างๆ ของเซิฟเวอร์

EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 2
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100

อัตรา การตีบวก และใบบวก

อาวุธ, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ
บวกปลอดภัย +10

บวกได้สูงสุด +30

เกี่ยวกับใบบวก
ใบบวกผลึก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +25 และติด 100%

ใบบวก ทำลายล้าง
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ บวกที่มีอยู่จะไม่ลดลง

ใบบวก ปลุกเสก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 80% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มยังคงอยู่, บวกที่มีอยู่ จะเหลือ +0

ใบบวก ธรรมดา
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มจะหายไป และกลายเป็นคริสตัล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้จากทางหน้าเวป และภายในเกมส์

MSN / E-Mail: l2series@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุด l2series เมื่อ 2011-11-9 09:56 ]

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2
l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2
l2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อน
l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรี
Download:
http://www.mediafire.com/?iaf0fbtfrl59hzr

Web site:
http://www.l2series.com/

อัตรา ต่างๆ ของเซิฟเวอร์

EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 2
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100

อัตรา การตีบวก และใบบวก

อาวุธ, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ
บวกปลอดภัย +10

บวกได้สูงสุด +30

เกี่ยวกับใบบวก
ใบบวกผลึก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +25 และติด 100%

ใบบวก ทำลายล้าง
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ บวกที่มีอยู่จะไม่ลดลง

ใบบวก ปลุกเสก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 80% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มยังคงอยู่, บวกที่มีอยู่ จะเหลือ +0

ใบบวก ธรรมดา
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มจะหายไป และกลายเป็นคริสตัล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้จากทางหน้าเวป และภายในเกมส์

MSN / E-Mail: l2series@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุด l2series เมื่อ 2011-11-9 09:56 ]

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2
l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2
l2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อน
l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรี
Download:
http://www.mediafire.com/?iaf0fbtfrl59hzr

Web site:
http://www.l2series.com/

อัตรา ต่างๆ ของเซิฟเวอร์

EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 2
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100

อัตรา การตีบวก และใบบวก

อาวุธ, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ
บวกปลอดภัย +10

บวกได้สูงสุด +30

เกี่ยวกับใบบวก
ใบบวกผลึก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +25 และติด 100%

ใบบวก ทำลายล้าง
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ บวกที่มีอยู่จะไม่ลดลง

ใบบวก ปลุกเสก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 80% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มยังคงอยู่, บวกที่มีอยู่ จะเหลือ +0

ใบบวก ธรรมดา
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มจะหายไป และกลายเป็นคริสตัล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้จากทางหน้าเวป และภายในเกมส์

MSN / E-Mail: l2series@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุด l2series เมื่อ 2011-11-9 09:56 ]

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2
l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2
l2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อน
l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรี
Download:
http://www.mediafire.com/?iaf0fbtfrl59hzr

Web site:
http://www.l2series.com/

อัตรา ต่างๆ ของเซิฟเวอร์

EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 2
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100

อัตรา การตีบวก และใบบวก

อาวุธ, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ
บวกปลอดภัย +10

บวกได้สูงสุด +30

เกี่ยวกับใบบวก
ใบบวกผลึก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +25 และติด 100%

ใบบวก ทำลายล้าง
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ บวกที่มีอยู่จะไม่ลดลง

ใบบวก ปลุกเสก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 80% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มยังคงอยู่, บวกที่มีอยู่ จะเหลือ +0

ใบบวก ธรรมดา
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มจะหายไป และกลายเป็นคริสตัล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้จากทางหน้าเวป และภายในเกมส์

MSN / E-Mail: l2series@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุด l2series เมื่อ 2011-11-9 09:56 ]

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2
l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2
l2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อน
l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรี
Download:
http://www.mediafire.com/?iaf0fbtfrl59hzr

Web site:
http://www.l2series.com/

อัตรา ต่างๆ ของเซิฟเวอร์

EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 2
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100

อัตรา การตีบวก และใบบวก

อาวุธ, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ
บวกปลอดภัย +10

บวกได้สูงสุด +30

เกี่ยวกับใบบวก
ใบบวกผลึก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +25 และติด 100%

ใบบวก ทำลายล้าง
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ บวกที่มีอยู่จะไม่ลดลง

ใบบวก ปลุกเสก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 80% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มยังคงอยู่, บวกที่มีอยู่ จะเหลือ +0

ใบบวก ธรรมดา
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มจะหายไป และกลายเป็นคริสตัล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้จากทางหน้าเวป และภายในเกมส์

MSN / E-Mail: l2series@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุด l2series เมื่อ 2011-11-9 09:57 ]

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2
l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2
l2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อน
l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรี
Download:
http://www.mediafire.com/?iaf0fbtfrl59hzr

Web site:
http://www.l2series.com/

อัตรา ต่างๆ ของเซิฟเวอร์

EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 2
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100

อัตรา การตีบวก และใบบวก

อาวุธ, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ
บวกปลอดภัย +10

บวกได้สูงสุด +30

เกี่ยวกับใบบวก
ใบบวกผลึก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +25 และติด 100%

ใบบวก ทำลายล้าง
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ บวกที่มีอยู่จะไม่ลดลง

ใบบวก ปลุกเสก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 80% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มยังคงอยู่, บวกที่มีอยู่ จะเหลือ +0

ใบบวก ธรรมดา
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มจะหายไป และกลายเป็นคริสตัล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้จากทางหน้าเวป และภายในเกมส์

MSN / E-Mail: l2series@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุด l2series เมื่อ 2011-11-9 09:57 ]

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineage2เถื่อน lineage2ฟรี lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2lineage2
l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2
l2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อนl2เถื่อน
l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรีl2เถื่อน l2ฟรี
Download:
http://www.mediafire.com/?iaf0fbtfrl59hzr

Web site:
http://www.l2series.com/

อัตรา ต่างๆ ของเซิฟเวอร์

EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 2
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100

อัตรา การตีบวก และใบบวก

อาวุธ, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ
บวกปลอดภัย +10

บวกได้สูงสุด +30

เกี่ยวกับใบบวก
ใบบวกผลึก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +25 และติด 100%

ใบบวก ทำลายล้าง
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ บวกที่มีอยู่จะไม่ลดลง

ใบบวก ปลุกเสก
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 80% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มยังคงอยู่, บวกที่มีอยู่ จะเหลือ +0

ใบบวก ธรรมดา
ตีบวกได้ ตั้งแต่ +1 ถึง +30 อัตราติดเริ่มที่ 70% หากตีไม่สำเร็จ ไอเท็มจะหายไป และกลายเป็นคริสตัล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้จากทางหน้าเวป และภายในเกมส์

MSN / E-Mail: l2series@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุด l2series เมื่อ 2011-11-9 09:57 ]

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่