เพิ่มหัวข้อใหม่
สั่งพิมพ์

lineage2ฟรี lineage2เถื่อน l2ฟรี l2เถื่อน www.l2membergame.com

lineage2ฟรี lineage2เถื่อน l2ฟรี l2เถื่อน www.l2membergame.com

lineage2ฟรี lineage2เถื่อน l2ฟรี l2เถื่อน www.l2membergame.com
l2เถื่อน l2ฟรี lineageเถื่อน lineageฟรี
IP: 202.162.78.7

Web site
http://www.l2membergame.com/


Download
http://www.l2membergame.com/L2member-HIGHFIVE.zip


ข้อมูลเกี่ยวกับ Server
EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 3
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100
บวกสูงสุด อาวุธ = 35 (บวก 31-35 ใช้ใบบวก ธรรมดา,ปลุกเสก หรือใบบวกทำลายล้าง เท่านั้น)
ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +40
บวกปลอดภัย อาวุธ, ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +10
ใบบวกธรรมดา 70%. คำเตือน : ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะหายไป
ใบบวกปลุกเสก 85%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +0
ใบบวกผลึก 100% (บวกอาวุธ ได้ถึง +30, ชุดเกราะและเครื่องประดับ ได้ถึง +40)
ใบบวกทำลายล้าง 70%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +จะไม่ลดลง
ใบบวกทำลายล้าง สามารถ ตีบวกอาวุธได้ถึง +35, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ ตีบวกได้ถึง +30

ไอเทมมีขายครบ Non - S84
สมัครไอดี ออโต้ หน้าเกมส์
ตั้งชื่อภาษาไทยได้
อาวุธออฟชั่นออกครบ
ระบบ แข่งฮีโร่สมบูรณ์
ระบบ ตีปราสาทสมบูรณ์
NPC วาปทุกที่ รวมทั้งเควสบารอน
Npc บัฟคน และ สัตว์เลี้ยง ครบ อยู่ได้ 1 ชม.
เช็คอันดับ คะแนนโอลิมเพียต ดูแต้มโอลิมเพียต
NPC ตรวจสอบสถานะบอสใหญ่
NPC กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

MSN / E-Mail: l2memberserver@hotmail.com

[ แก้ไขล่าสุด l2memberserver เมื่อ 2011-11-29 16:40 ]

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineageเถื่อน lineageฟรี
IP: 202.162.78.7

Web site
http://www.l2membergame.com/


Download
http://www.l2membergame.com/L2member-HIGHFIVE.zip


ข้อมูลเกี่ยวกับ Server
EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 3
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100
บวกสูงสุด อาวุธ = 35 (บวก 31-35 ใช้ใบบวก ธรรมดา,ปลุกเสก หรือใบบวกทำลายล้าง เท่านั้น)
ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +40
บวกปลอดภัย อาวุธ, ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +10
ใบบวกธรรมดา 70%. คำเตือน : ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะหายไป
ใบบวกปลุกเสก 85%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +0
ใบบวกผลึก 100% (บวกอาวุธ ได้ถึง +30, ชุดเกราะและเครื่องประดับ ได้ถึง +40)
ใบบวกทำลายล้าง 70%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +จะไม่ลดลง
ใบบวกทำลายล้าง สามารถ ตีบวกอาวุธได้ถึง +35, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ ตีบวกได้ถึง +30

ไอเทมมีขายครบ Non - S84
สมัครไอดี ออโต้ หน้าเกมส์
ตั้งชื่อภาษาไทยได้
อาวุธออฟชั่นออกครบ
ระบบ แข่งฮีโร่สมบูรณ์
ระบบ ตีปราสาทสมบูรณ์
NPC วาปทุกที่ รวมทั้งเควสบารอน
Npc บัฟคน และ !เลี้ยง ครบ อยู่ได้ 1 ชม.
เช็คอันดับ คะแนนโอลิมเพียต ดูแต้มโอลิมเพียต
NPC ตรวจสอบสถานะบอสใหญ่
NPC กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

MSN / E-Mail: l2memberserver@hotmail.com

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineageเถื่อน lineageฟรี
IP: 202.162.78.7

Web site
http://www.l2membergame.com/


Download
http://www.l2membergame.com/L2member-HIGHFIVE.zip


ข้อมูลเกี่ยวกับ Server
EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 3
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100
บวกสูงสุด อาวุธ = 35 (บวก 31-35 ใช้ใบบวก ธรรมดา,ปลุกเสก หรือใบบวกทำลายล้าง เท่านั้น)
ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +40
บวกปลอดภัย อาวุธ, ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +10
ใบบวกธรรมดา 70%. คำเตือน : ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะหายไป
ใบบวกปลุกเสก 85%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +0
ใบบวกผลึก 100% (บวกอาวุธ ได้ถึง +30, ชุดเกราะและเครื่องประดับ ได้ถึง +40)
ใบบวกทำลายล้าง 70%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +จะไม่ลดลง
ใบบวกทำลายล้าง สามารถ ตีบวกอาวุธได้ถึง +35, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ ตีบวกได้ถึง +30

ไอเทมมีขายครบ Non - S84
สมัครไอดี ออโต้ หน้าเกมส์
ตั้งชื่อภาษาไทยได้
อาวุธออฟชั่นออกครบ
ระบบ แข่งฮีโร่สมบูรณ์
ระบบ ตีปราสาทสมบูรณ์
NPC วาปทุกที่ รวมทั้งเควสบารอน
Npc บัฟคน และ !เลี้ยง ครบ อยู่ได้ 1 ชม.
เช็คอันดับ คะแนนโอลิมเพียต ดูแต้มโอลิมเพียต
NPC ตรวจสอบสถานะบอสใหญ่
NPC กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

MSN / E-Mail: l2memberserver@hotmail.com

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineageเถื่อน lineageฟรี
IP: 202.162.78.7

Web site
http://www.l2membergame.com/


Download
http://www.l2membergame.com/L2member-HIGHFIVE.zip


ข้อมูลเกี่ยวกับ Server
EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 3
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100
บวกสูงสุด อาวุธ = 35 (บวก 31-35 ใช้ใบบวก ธรรมดา,ปลุกเสก หรือใบบวกทำลายล้าง เท่านั้น)
ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +40
บวกปลอดภัย อาวุธ, ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +10
ใบบวกธรรมดา 70%. คำเตือน : ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะหายไป
ใบบวกปลุกเสก 85%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +0
ใบบวกผลึก 100% (บวกอาวุธ ได้ถึง +30, ชุดเกราะและเครื่องประดับ ได้ถึง +40)
ใบบวกทำลายล้าง 70%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +จะไม่ลดลง
ใบบวกทำลายล้าง สามารถ ตีบวกอาวุธได้ถึง +35, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ ตีบวกได้ถึง +30

ไอเทมมีขายครบ Non - S84
สมัครไอดี ออโต้ หน้าเกมส์
ตั้งชื่อภาษาไทยได้
อาวุธออฟชั่นออกครบ
ระบบ แข่งฮีโร่สมบูรณ์
ระบบ ตีปราสาทสมบูรณ์
NPC วาปทุกที่ รวมทั้งเควสบารอน
Npc บัฟคน และ !เลี้ยง ครบ อยู่ได้ 1 ชม.
เช็คอันดับ คะแนนโอลิมเพียต ดูแต้มโอลิมเพียต
NPC ตรวจสอบสถานะบอสใหญ่
NPC กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

MSN / E-Mail: l2memberserver@hotmail.com

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineageเถื่อน lineageฟรี
IP: 202.162.78.7

Web site
http://www.l2membergame.com/


Download
http://www.l2membergame.com/L2member-HIGHFIVE.zip


ข้อมูลเกี่ยวกับ Server
EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 3
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100
บวกสูงสุด อาวุธ = 35 (บวก 31-35 ใช้ใบบวก ธรรมดา,ปลุกเสก หรือใบบวกทำลายล้าง เท่านั้น)
ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +40
บวกปลอดภัย อาวุธ, ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +10
ใบบวกธรรมดา 70%. คำเตือน : ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะหายไป
ใบบวกปลุกเสก 85%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +0
ใบบวกผลึก 100% (บวกอาวุธ ได้ถึง +30, ชุดเกราะและเครื่องประดับ ได้ถึง +40)
ใบบวกทำลายล้าง 70%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +จะไม่ลดลง
ใบบวกทำลายล้าง สามารถ ตีบวกอาวุธได้ถึง +35, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ ตีบวกได้ถึง +30

ไอเทมมีขายครบ Non - S84
สมัครไอดี ออโต้ หน้าเกมส์
ตั้งชื่อภาษาไทยได้
อาวุธออฟชั่นออกครบ
ระบบ แข่งฮีโร่สมบูรณ์
ระบบ ตีปราสาทสมบูรณ์
NPC วาปทุกที่ รวมทั้งเควสบารอน
Npc บัฟคน และ !เลี้ยง ครบ อยู่ได้ 1 ชม.
เช็คอันดับ คะแนนโอลิมเพียต ดูแต้มโอลิมเพียต
NPC ตรวจสอบสถานะบอสใหญ่
NPC กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

MSN / E-Mail: l2memberserver@hotmail.com

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineageเถื่อน lineageฟรี
IP: 202.162.78.7

Web site
http://www.l2membergame.com/


Download
http://www.l2membergame.com/L2member-HIGHFIVE.zip


ข้อมูลเกี่ยวกับ Server
EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 3
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100
บวกสูงสุด อาวุธ = 35 (บวก 31-35 ใช้ใบบวก ธรรมดา,ปลุกเสก หรือใบบวกทำลายล้าง เท่านั้น)
ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +40
บวกปลอดภัย อาวุธ, ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +10
ใบบวกธรรมดา 70%. คำเตือน : ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะหายไป
ใบบวกปลุกเสก 85%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +0
ใบบวกผลึก 100% (บวกอาวุธ ได้ถึง +30, ชุดเกราะและเครื่องประดับ ได้ถึง +40)
ใบบวกทำลายล้าง 70%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +จะไม่ลดลง
ใบบวกทำลายล้าง สามารถ ตีบวกอาวุธได้ถึง +35, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ ตีบวกได้ถึง +30

ไอเทมมีขายครบ Non - S84
สมัครไอดี ออโต้ หน้าเกมส์
ตั้งชื่อภาษาไทยได้
อาวุธออฟชั่นออกครบ
ระบบ แข่งฮีโร่สมบูรณ์
ระบบ ตีปราสาทสมบูรณ์
NPC วาปทุกที่ รวมทั้งเควสบารอน
Npc บัฟคน และ !เลี้ยง ครบ อยู่ได้ 1 ชม.
เช็คอันดับ คะแนนโอลิมเพียต ดูแต้มโอลิมเพียต
NPC ตรวจสอบสถานะบอสใหญ่
NPC กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

MSN / E-Mail: l2memberserver@hotmail.com

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineageเถื่อน lineageฟรี
IP: 202.162.78.7

Web site
http://www.l2membergame.com/


Download
http://www.l2membergame.com/L2member-HIGHFIVE.zip


ข้อมูลเกี่ยวกับ Server
EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 3
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100
บวกสูงสุด อาวุธ = 35 (บวก 31-35 ใช้ใบบวก ธรรมดา,ปลุกเสก หรือใบบวกทำลายล้าง เท่านั้น)
ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +40
บวกปลอดภัย อาวุธ, ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +10
ใบบวกธรรมดา 70%. คำเตือน : ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะหายไป
ใบบวกปลุกเสก 85%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +0
ใบบวกผลึก 100% (บวกอาวุธ ได้ถึง +30, ชุดเกราะและเครื่องประดับ ได้ถึง +40)
ใบบวกทำลายล้าง 70%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +จะไม่ลดลง
ใบบวกทำลายล้าง สามารถ ตีบวกอาวุธได้ถึง +35, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ ตีบวกได้ถึง +30

ไอเทมมีขายครบ Non - S84
สมัครไอดี ออโต้ หน้าเกมส์
ตั้งชื่อภาษาไทยได้
อาวุธออฟชั่นออกครบ
ระบบ แข่งฮีโร่สมบูรณ์
ระบบ ตีปราสาทสมบูรณ์
NPC วาปทุกที่ รวมทั้งเควสบารอน
Npc บัฟคน และ !เลี้ยง ครบ อยู่ได้ 1 ชม.
เช็คอันดับ คะแนนโอลิมเพียต ดูแต้มโอลิมเพียต
NPC ตรวจสอบสถานะบอสใหญ่
NPC กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

MSN / E-Mail: l2memberserver@hotmail.com

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineageเถื่อน lineageฟรี
IP: 202.162.78.7

Web site
http://www.l2membergame.com/


Download
http://www.l2membergame.com/L2member-HIGHFIVE.zip


ข้อมูลเกี่ยวกับ Server
EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 3
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100
บวกสูงสุด อาวุธ = 35 (บวก 31-35 ใช้ใบบวก ธรรมดา,ปลุกเสก หรือใบบวกทำลายล้าง เท่านั้น)
ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +40
บวกปลอดภัย อาวุธ, ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +10
ใบบวกธรรมดา 70%. คำเตือน : ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะหายไป
ใบบวกปลุกเสก 85%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +0
ใบบวกผลึก 100% (บวกอาวุธ ได้ถึง +30, ชุดเกราะและเครื่องประดับ ได้ถึง +40)
ใบบวกทำลายล้าง 70%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +จะไม่ลดลง
ใบบวกทำลายล้าง สามารถ ตีบวกอาวุธได้ถึง +35, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ ตีบวกได้ถึง +30

ไอเทมมีขายครบ Non - S84
สมัครไอดี ออโต้ หน้าเกมส์
ตั้งชื่อภาษาไทยได้
อาวุธออฟชั่นออกครบ
ระบบ แข่งฮีโร่สมบูรณ์
ระบบ ตีปราสาทสมบูรณ์
NPC วาปทุกที่ รวมทั้งเควสบารอน
Npc บัฟคน และ !เลี้ยง ครบ อยู่ได้ 1 ชม.
เช็คอันดับ คะแนนโอลิมเพียต ดูแต้มโอลิมเพียต
NPC ตรวจสอบสถานะบอสใหญ่
NPC กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

MSN / E-Mail: l2memberserver@hotmail.com

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineageเถื่อน lineageฟรี
IP: 202.162.78.7

Web site
http://www.l2membergame.com/


Download
http://www.l2membergame.com/L2member-HIGHFIVE.zip


ข้อมูลเกี่ยวกับ Server
EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 3
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100
บวกสูงสุด อาวุธ = 35 (บวก 31-35 ใช้ใบบวก ธรรมดา,ปลุกเสก หรือใบบวกทำลายล้าง เท่านั้น)
ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +40
บวกปลอดภัย อาวุธ, ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +10
ใบบวกธรรมดา 70%. คำเตือน : ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะหายไป
ใบบวกปลุกเสก 85%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +0
ใบบวกผลึก 100% (บวกอาวุธ ได้ถึง +30, ชุดเกราะและเครื่องประดับ ได้ถึง +40)
ใบบวกทำลายล้าง 70%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +จะไม่ลดลง
ใบบวกทำลายล้าง สามารถ ตีบวกอาวุธได้ถึง +35, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ ตีบวกได้ถึง +30

ไอเทมมีขายครบ Non - S84
สมัครไอดี ออโต้ หน้าเกมส์
ตั้งชื่อภาษาไทยได้
อาวุธออฟชั่นออกครบ
ระบบ แข่งฮีโร่สมบูรณ์
ระบบ ตีปราสาทสมบูรณ์
NPC วาปทุกที่ รวมทั้งเควสบารอน
Npc บัฟคน และ !เลี้ยง ครบ อยู่ได้ 1 ชม.
เช็คอันดับ คะแนนโอลิมเพียต ดูแต้มโอลิมเพียต
NPC ตรวจสอบสถานะบอสใหญ่
NPC กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

MSN / E-Mail: l2memberserver@hotmail.com

TOP

l2เถื่อน l2ฟรี lineageเถื่อน lineageฟรี
IP: 202.162.78.7

Web site
http://www.l2membergame.com/


Download
http://www.l2membergame.com/L2member-HIGHFIVE.zip


ข้อมูลเกี่ยวกับ Server
EXP: x 100
SP: x 100
PartyEXP: x 3
PartySP: x 2
Spoil: x 100
Adena: x 100
บวกสูงสุด อาวุธ = 35 (บวก 31-35 ใช้ใบบวก ธรรมดา,ปลุกเสก หรือใบบวกทำลายล้าง เท่านั้น)
ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +40
บวกปลอดภัย อาวุธ, ชุดเกราะ, เครื่องประดับ = +10
ใบบวกธรรมดา 70%. คำเตือน : ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะหายไป
ใบบวกปลุกเสก 85%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +0
ใบบวกผลึก 100% (บวกอาวุธ ได้ถึง +30, ชุดเกราะและเครื่องประดับ ได้ถึง +40)
ใบบวกทำลายล้าง 70%. คำเตือน: ถ้าตีไม่สำเร็จ Item จะคงอยู่และ เหลือ +จะไม่ลดลง
ใบบวกทำลายล้าง สามารถ ตีบวกอาวุธได้ถึง +35, ชุดเกราะ และเครื่องประดับ ตีบวกได้ถึง +30

ไอเทมมีขายครบ Non - S84
สมัครไอดี ออโต้ หน้าเกมส์
ตั้งชื่อภาษาไทยได้
อาวุธออฟชั่นออกครบ
ระบบ แข่งฮีโร่สมบูรณ์
ระบบ ตีปราสาทสมบูรณ์
NPC วาปทุกที่ รวมทั้งเควสบารอน
Npc บัฟคน และ !เลี้ยง ครบ อยู่ได้ 1 ชม.
เช็คอันดับ คะแนนโอลิมเพียต ดูแต้มโอลิมเพียต
NPC ตรวจสอบสถานะบอสใหญ่
NPC กิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

MSN / E-Mail: l2memberserver@hotmail.com

TOP

เพิ่มหัวข้อใหม่